Uw bedrijf als

Opdrachtgever

Waarom Technasium?

Het technasium streeft naar meer en betere doorstroom naar bètatechnische opleidingen op hbo- en wo-niveau en wil de belangstelling bij havo en vwo-scholieren voor bètatechnische beroepen vergroten.

Nederland wil nu én in de toekomst een vooraan- staande plaats innemen in de kenniseconomie.

Dat lukt alleen met voldoende hoogopgeleide technologen. Hier levert het technasium een wezenlijke bijdrage aan. Inmiddels kiest gelukig een groeiend aantal meisjes en jongens voor een carrière in de bèta-techniek. Maar het is nog niet genoeg.

WAT LEVERT HET OPDRACHTGEVERSCHAP U ALS BEDRIJF OP?

Ook u kunt met uw bedrijf, als opdrachtgever, een waardevolle bijdrage leveren aan de invulling van het technasiumonderwijs.Immers alleen door de samenwerking met het bedrijfsleven komen de leerlingen in aanraking met de vraagstukken van nu en in de nabije toekomst. Alleen met uw hulp kunnen we het onderwijs actueel en kwalitatief hoog houden.

Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werken leerlingen in kleine teams projectmatig aan actuele, echte bèta-technische opdrachten, van echte opdrachtgevers.

Vraagstukken:

  • waar u binnen het bedrijf mee bezig bent.

  • waarmee u bezig zou wíllen zijn, maar waar u maar niet aan toekomt of de mankracht voor mist.

  • waar maar geen creatieve oplossing voor komt.

Door leerlingen een kijkje te gunnen in uw bedrijf en aan de slag te laten gaan met een actueel vraagstuk, doen ze veel kennis en indrukken op van deze veelzijdige sector. U draagt er met uw opdracht actief aan bij leerlin- gen te interesseren voor de bètatechnische sector en daardoor het instroomtekort te verminderen.

Niet onbelangrijk is dat de creativiteit en het niveau van technasiumleer- lingen al menig opdrachtgever heeft verrast. Vaak komen ze namelijk met creatieve, out-of-the-box-invalshoeken, die een uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën en plannen binnen uw bedrijf.

Daarnaast werken het contact en de samenwerking met de leerlingen verfrissend en stimulerend voor uw bedrijf. Het contact met de leerlingen levert energie op bij de betrokken medewerkers.

Last but not least: Resultaten van O&O-projecten halen regelmatig de regionale media en het kan uw bedrijf dus ook publiciteit opleveren.