Van 't Hek

Van ‘t Hek

Van ‘t Hek is een allround funderingsbedrijf. Met werken op het water, langs het spoor en in de binnenstad laten we dit dagelijks door heel Nederland in de praktijk zien. Met de brede kennis van onze mensen en een complete materieelvloot zijn we in staat om verschillende funderingswerkzaamheden op grote schaal uit te voeren.

Partnership

Het partnership met PSG Technasium betekent voor ons het aantrekkelijk maken van techniek, waarbij er sprake is van een directe connectie is tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Daarnaast is onze maatschappelijke betrokkenheid bij de school en de lokale gemeenschap van betekenis.

Invulling

Tijdens het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen) werken de leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele opdrachten die bij ons op het bedrijf spelen. We werken dus situaties uit waarin jij je later zomaar ineens kunt bevinden. We zijn betrokken bij de gastlessen en leveren een bijdrage aan de materialen en gereedschappen in het Technasium lokaal. Ook een bezoek aan onze projectlocaties is onderdeel van ons partnership. Door een kijkje te geven in onze vraagstukken doen de leerlingen veel kennis en indrukken op van de veelzijdige sector waarin Van ’t Hek zich bevindt. En niet geheel onbelangrijk, er kunnen creatieve en interessante ideeën voortvloeien uit de bevindingen van de technasiumleerlingen die van groot belang kunnen zijn voor onze verdere ontwikkeling. 

We kijken ernaar uit om technische vraagstukken en uitdagingen met elkaar aan te gaan!